Đoàn Văn Hậu, đội bóng Hà Lan mua Văn Hậu mạnh cỡ nào?