Cầu thủ bỏ đi làm công nhân, ai giải cứu bóng đá nữ Thái Nguyên