HLV Park Hang Seo lương thấp hơn HLV Thái Lan, VFF phản ứng bất ngờ