Minh Trí lập kỳ tích lịch sử ở Futsal World Cup - VietNamNet