Tuyển Việt Nam mang hơn 1 tấn hành lý, cùng khách sạn với đối thủ - VietNamNet