Kết quả Hà Nội FC 3-2 Altyn Asyr: Quang Hải chói sáng với 2 siêu phẩm