Kết quả U16 Australia 1-0 U16 Timor Leste: Chiến thắng nhọc nhằn