Nóng rực trước giờ G: Uzbekistan mạnh nhưng Việt Nam sẽ ẵm cúp!