Công Phương "quẩy" tưng, Xuân Trường dạo phố Hồ Gươm