Cầu thủ Leicester viếng đám tang Chủ tịch Vichai ở Thái Lan