Sang Juventus, Ronaldo lại vừa làm điều "điên rồ" này