U20 thế giới: Truyền nhân Ronaldo và nỗi đau Arsenal