Can hỗn chiến trong quán, trung sĩ công an bị đánh chết