Xử lý nghiêm để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và pháp luật của nhà nước

Sau khi báo Quân đội nhân dân đăng bài "Từ thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về những vi phạm của ông Chu Hảo: Giữ gìn phẩm giá, uy tín của người trí thức chân chính", nhiều ý kiến của cán bộ, đảng viên, cựu chiến binh và quần chúng nhân dân, bày tỏ sự đồng tình với kết luận của UBKT Trung ương và nội dung của bài báo.

Giữ gìn phẩm giá, uy tín của người trí thức chân chính

VietNamNet giới thiệu bài viết của báo Quân đội nhân dân:

Ông NGUYỄN TÚC, ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 

Bài học đắt giá

Tôi rất đồng tình với quan điểm của Báo Quân đội nhân dân qua bài báo "Từ thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về những vi phạm của ông Chu Hảo: Giữ gìn phẩm giá, uy tín của người trí thức chân chính". UBKT Trung ương đã kết luận, những vi phạm, khuyết điểm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Điều này khiến tôi rất buồn và suy nghĩ. Bởi tôi và ông Chu Hảo từng quen biết đã lâu, có thời gian cùng công tác tại một trường đại học lớn ở Hà Nội. Hơn nữa, đây là một người được sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, được Đảng, Nhà nước quan tâm trong đào tạo; trong những năm đang công tác, đã nỗ lực phấn đấu rèn luyện; được tổ chức trọng dụng, tin tưởng đề bạt, giao nhiều trọng trách, trong đó có chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tuy nhiên, thời gian qua, ông Chu Hảo đã có những diễn biến không tốt về chính trị-tư tưởng, đặc biệt là vi phạm những điều đảng viên không được làm, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, như kết luận của UBKT Trung ương; đi ngược lại truyền thống gia đình; làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức nơi ông công tác, đảm nhiệm chức vụ được giao.

Đây là trường hợp rất đáng tiếc, là bài học đắt giá vì đảng viên đã không nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng. Qua sự việc này, nhắc nhở đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, đặc biệt là những cán bộ, đảng viên giữ trọng trách cao, đội ngũ trí thức nói riêng, phải luôn phấn đấu rèn luyện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm; phải giữ vững phẩm chất của người đảng viên cộng sản. Quá trình công tác, sinh hoạt, người cán bộ, đảng viên có thể có chính kiến, ý kiến khác nhau, thì có quyền kiến nghị thông qua con đường của tổ chức, không nên có những hành động, phát ngôn trái với nghị quyết, chỉ thị của Đảng, vi phạm những điều đảng viên không được làm; đặc biệt “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tự đánh mất mình…

Thiếu tướng NGUYỄN KHẮC NGỌ, nguyên Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị:

Cán bộ chức vụ càng cao khi vi phạm càng phải xử lý nghiêm

Sai phạm của ông Chu Hảo đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra rất rõ. Đối chiếu với những quy định của Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm, bất cứ cán bộ, đảng viên nào cũng thấy, sai phạm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng. Từng là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện là Giám đốc-Tổng biên tập Nhà Xuất bản Tri thức, những hành động của ông Chu Hảo có ảnh hưởng lớn đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là tầng lớp trí thức. Lẽ ra với cương vị của mình, được Đảng, Nhà nước nuôi dưỡng, đào tạo bài bản, nắm giữ những trọng trách trong hệ thống chính trị, ông Chu Hảo phải ý thức rõ trách nhiệm, bổn phận với Đảng, với nước, với dân. Đằng này, ông lại lợi dụng vốn tri thức đã được Đảng giáo dục, rèn luyện để có những hành động chống lại Đảng, chống lại chế độ, đi ngược lại lợi ích của Đảng, của dân, thì không thể chấp nhận được.

Tri thức là tài sản vô giá, nếu được sử dụng để phụng sự cho lý tưởng của Đảng, cho lợi ích của toàn dân đó là điều rất đáng trân trọng. Ngược lại, nếu nó bị chính những người mang danh trí thức lợi dụng để phục vụ cho ý đồ không trong sáng thì hậu quả sẽ rất tai hại. 

Là một cán bộ được Đảng giáo dục, rèn luyện, từng có nhiều năm công tác trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng của Đảng trong quân đội, tôi cho rằng, càng những người giữ chức vụ cao, khi vi phạm kỷ luật Đảng thì càng phải xử lý nghiêm minh để tăng tính răn đe, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Chúng ta không thể dung túng cho sai phạm, dù người đó là ai, giữ cương vị gì. Tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng phải luôn được đề cao, tôn trọng.

Đại tá, cựu chiến binh ĐẶNG QUANG QUÝ, phường Thọ Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng):

Lời cảnh tỉnh cho những cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng

Việc ông Chu Hảo, Giám đốc-Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức có những bài viết, phát ngôn trái với Cương lĩnh chính trị, nghị quyết của Đảng, vi phạm chính sách, pháp luật của nhà nước, cho thấy những dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Đảng. Những việc làm đó đi ngược lại niềm tin, kỳ vọng của quần chúng nhân dân cũng như đảng viên và tổ chức đảng. Điều đáng nói, sau việc ông Chu Hảo bị xem xét kỷ luật, một số đối tượng núp dưới danh nghĩa trí thức đã lợi dụng sự kiện này để xuyên tạc, kích động và có những luận điệu phủ nhận những thành quả của cách mạng, những chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta.

Thực tế hiện nay, một số ít nhân sĩ, trí thức hoặc lợi dụng danh nghĩa trí thức, chưa vững vàng về lập trường, tư tưởng, có những dấu hiệu suy thoái về đạo đức, lối sống; trong đó có những đảng viên phai nhạt lý tưởng bị lôi kéo, kích động đi ngược lại lý tưởng cách mạng. Theo tôi, việc xử lý kỷ luật về Đảng đối với ông Chu Hảo là cần thiết, không chỉ nhằm giữ nguyên kỷ luật Đảng, loại bỏ những đảng viên thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng, đồng thời giúp xây dựng, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, xuất bản trong sạch, vững mạnh hơn; đồng thời là sự cảnh tỉnh cho những cán bộ, đảng viên có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

 

Ông ĐỖ THẾ TRÀ, thôn 7, xã Đội Cấn, TP Tuyên Quang (Tuyên Quang):

Chú trọng trau rèn phẩm chất, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên

Đọc báo Quân đội nhân dân , tôi được biết, ông Chu Hảo đã có những bài viết, phát ngôn làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, tác động xấu tới xã hội, khiến quần chúng nhân dân bất bình. Để cảnh báo, ngăn chặn các hành vi, trường hợp tương tự, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tăng cường rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sống đối với cán bộ, đảng viên. 

 
Qua vi phạm của ông Chu Hảo, mong rằng đội ngũ cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc nêu gương trước quần chúng nhân dân. Cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức vụ cao, không được tự cao, tự đại, tự mãn, cho mình giỏi hơn tập thể; phải luôn có thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, yêu thương cấp dưới, quý mến đồng nghiệp; tận tâm, tận lực, trách nhiệm với công việc. Cán bộ, đảng viên phải “nói đi đôi với làm”; dũng cảm đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm; chống lối sống cơ hội, thực dụng, biết hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của tập thể, cao hơn là lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, của Đảng. Qua sự việc vi phạm của ông Chu Hảo, cũng đặt ra đối với tổ chức đảng, phải làm tốt hơn công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, để đảng viên không ngừng phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, của cách mạng.

Ông TRẦN MINH TÂM, cán bộ hưu trí phường Thanh Xuân Bắc (Thanh Xuân, Hà Nội):

Không xứng đáng với cái tâm, cái tầm của người trí thức

Tôi thấy rằng, từ việc làm và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, những hành vi của ông Chu Hảo thực sự đi ngược lại Điều lệ, Cương lĩnh của Đảng. Xét về trách nhiệm công dân, hành vi của ông Chu Hảo là trái với pháp luật, những ấn phẩm của Nhà xuất bản Tri thức đã vi phạm pháp luật, bị cơ quan chức năng thu hồi vì trái với Luật Xuất bản. Hơn nữa, những “kiến nghị” mà ông tham gia, tán phát trên mạng là trái với quy định của Hiến pháp về vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Chu Hảo đang lợi dụng cái tôi cá nhân làm những điều trái với quan điểm của Đảng, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc; vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm. Là một cán bộ trí thức nghỉ hưu, tôi thấy những việc làm của ông Chu Hảo không xứng đáng với cái tâm, cái tầm của một trí thức. Việc UBKT Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Chu Hảo, theo tôi là đúng đắn, đồng thời cho thấy kỷ luật của Đảng ta là nghiêm minh, nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Nhà nước.

Ông PHAN THANH, quận Ba Đình, Hà Nội:

Xử lý kỷ luật là cần thiết

Xét về trách nhiệm cán bộ, đảng viên, những hành vi của ông Chu Hảo đi ngược lại Điều lệ, Cương lĩnh của Đảng. Trong những văn bản (dưới hình thức “Thư ngỏ”, “kiến nghị” gửi Bộ Chính trị, khóa XI, ông Chu Hảo và nhóm ký tên đã kiến nghị đòi từ bỏ Chủ nghĩa Mác-Lênin, chuyển sang tư tưởng “dân chủ, dân tộc”. Thực chất những cái gọi là "kiến nghị" nêu trên là nhằm xóa bỏ chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa, thể chế Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xét về trách nhiệm công dân, hành vi của ông Chu Hảo là trái với pháp luật, chưa kể đến những ấn phẩm của Nhà xuất bản Tri thức đã vi phạm pháp luật, bị cơ quan chức năng thu hồi vì trái với Luật Xuất bản. Ông Chu Hảo còn vi phạm Hiến pháp 2013, những “kiến nghị” mà ông tham gia, tán phát trên mạng là trái với quy định của Hiến pháp về vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều 4, Hiến pháp 2013 quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam-Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”

Gần đây, khi Quốc hội thảo luận, thông qua Luật An ninh mạng, ông Chu Hảo đã có hành vi bịa đặt, bôi nhọ người khác. Ông Chu Hảo và một vài người phản bác Luật An ninh mạng, đã cho rằng: Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an là người tham gia vào “nhóm chuyên gia” (soạn thảo Luật An ninh mạng). Tuy nhiên, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn đã phủ nhận thông tin này và viết thư gửi Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Báo Thanh niên (tờ báo đăng tải thông tin trên) để thông báo rằng, ông Chu Hảo bịa đặt việc ông tham gia vào nhóm nói trên. Trong thư, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn khẳng định: “Tôi cho rằng một số người (trong đó có ông Chu Hảo...) đã lợi dụng vị trí cá nhân, chức vụ của tôi trước đây để đưa những thông tin không đúng sự thật. Đây là hoạt động bịa đặt, nhằm bôi nhọ, hạ uy tín của cá nhân tôi và mục đích cuối cùng của họ là nhằm phủ nhận dự thảo Luật An ninh mạng, ngăn cản Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng…”[1]

Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiến nghị thi hành kỷ luật đối với ông Chu Hảo là đúng đắn, đồng thời cho thấy kỷ luật của Đảng ta là nghiêm minh, cho dù người bị xử lý là ai, đã và đang giữ cương vị gì, thấp hay cao; trình độ chính trị, văn bằng là gì, quá trình công tác và thành tích như thế nào… nếu vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật thì đều bị xử lý nghiêm minh. Xử lý kỷ luật ông Chu Hảo nhằm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng và Nhà nước.

[1] -“Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn khẳng định không tham gia “nhóm chuyên gia” nào về dự án Luật An ninh mạng”. Công an nhân dân online 17:53 7/06/2018.

Xem xét kỷ luật ông Chu Hảo

Xem xét kỷ luật ông Chu Hảo

UB Kiểm tra Trung ương vừa họp và xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Chu Hảo.

Theo Quân đội nhân dân

 
 

Không thể bỏ lỡ

.
Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Tết tại Thừa Thiên Huế
Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Tết tại Thừa Thiên Huế
Chính trịicon06/01/2019  
Chiều tối nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tướng Campuchia viết về kỷ niệm thời kỳ chống Pol Pot
Tướng Campuchia viết về kỷ niệm thời kỳ chống Pol Pot
Quốc phòngicon07/01/2019  
Thiếu tướng Neang Sat, Phó chánh văn phòng Bộ Tư lệnh Quân cảnh Campuchia chia sẻ những kỷ niệm thời kỳ chống Pol Pot.
Tăng lương tối thiểu vùng, hoàn thiện chính sách để sống bằng lương
Tăng lương tối thiểu vùng, hoàn thiện chính sách để sống bằng lương
Chính trịicon06/01/2019  
Chính phủ sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng, hoàn thiện chính sách về tiền lương bảo đảm cuộc sống tối thiểu bằng lương.
Hai Thủ tướng đồng chủ trì kỳ họp 41 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào
Hai Thủ tướng đồng chủ trì kỳ họp 41 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào
Chính trịicon06/01/2019  
 Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao sang Việt Nam dự và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 41 UB Liên Chính phủ Việt Nam-Lào.
Gần 600 công chức tinh túy nhất thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp
Gần 600 công chức tinh túy nhất thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp
Chính trịicon06/01/2019  
 Bộ Nội vụ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp cho 587 công chức cả nước.
Hà Nội rà soát nhân sự, chuẩn bị nhiệm kỳ mới
Hà Nội rà soát nhân sự, chuẩn bị nhiệm kỳ mới
Chính trịicon05/01/2019  
Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy lưu ý việc rà soát, chuẩn bị một bước nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025.
Công bố quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ
Công bố quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ
Chính trịicon05/01/2019  
Chiều nay, tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ.  
Bộ trưởng Công thương trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới
Bộ trưởng Công thương trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới
Chính trịicon05/01/2019  
Ngày 4/1, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.
Triển khai quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng về công tác cán bộ
Triển khai quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng về công tác cán bộ
Chính trịicon05/01/2019  
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Sóc Trăng vừa tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ.  
Tướng Biên phòng nói về việc giảm hàng nghìn quân
Tướng Biên phòng nói về việc giảm hàng nghìn quân
Chính trịicon04/01/2019  
 Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn cho biết, việc giảm gần 3.000 quân từ nay đến 2021 không ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Bộ Công an nói về vụ Trưởng công an TP Thanh Hóa nhận tiền chạy án
Bộ Công an nói về vụ Trưởng công an TP Thanh Hóa nhận tiền chạy án
Chính trịicon04/01/2019  
Dấu hiệu vi phạm của Trưởng công an TP Thanh Hóa nhận tiền chạy án đã rõ, khi nào có kết quả điều tra, kết quả xử lý Bộ Công an sẽ thông tin.
Việt Nam đã hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân Campuchia
Việt Nam đã hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân Campuchia
Chính trịicon04/01/2019  
Trong những năm cực kỳ bi thảm dưới chế độ diệt chủng Pol Pot, duy nhất chỉ có người bạn láng giềng nghèo Việt Nam đến cứu sống dân tộc ta mà thôi.
Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhận quyết định nghỉ hưu
Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhận quyết định nghỉ hưu
Chính trịicon04/01/2019  
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng.  
Thủ tướng phê chuẩn 3 phó chủ tịch UBND tỉnh, thành
Thủ tướng phê chuẩn 3 phó chủ tịch UBND tỉnh, thành
Chính trịicon04/01/2019  
Thủ tướng vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và TP Cần Thơ.
Phó Thủ tướng: Không để tai nạn chết người, đó là món quà Tết với dân
Phó Thủ tướng: Không để tai nạn chết người, đó là món quà Tết với dân
Chính trịicon04/01/2019  
Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh, không để xảy ra các vụ TNGT nghiêm trọng làm chết nhiều người, đó là món quà Tết ý nghĩa nhất với người dân.
Giám đốc Sở GTVT làm Trưởng BQL đường sắt đô thị thay ông Minh Quang
Giám đốc Sở GTVT làm Trưởng BQL đường sắt đô thị thay ông Minh Quang
Chính trịicon04/01/2019  
 Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa được bổ nhiệm trở lại làm Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị TP sau 3 năm rời vị trí này.
Tai nạn chết người liên tiếp: Bộ trưởng Thể bắt siết đào tạo lái xe
Tai nạn chết người liên tiếp: Bộ trưởng Thể bắt siết đào tạo lái xe
An toàn giao thôngicon04/01/2019  
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Tổng cục Đường bộ siết chặt đào tạo, thi cấp bằng lái từ xe con đến xe tải.
Công chức không được nịnh bợ cấp trên vì động cơ không trong sáng
Công chức không được nịnh bợ cấp trên vì động cơ không trong sáng
Chính trịicon04/01/2019  
Công chức, viên chức không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ, không nịnh bợ, lấy lòng lãnh đạo cấp trên vì động cơ không trong sáng.
Bộ Chính trị ra nghị quyết về sáp nhập quận huyện, phường xã
Bộ Chính trị ra nghị quyết về sáp nhập quận huyện, phường xã
Chính trịicon04/01/2019  
Từ nay đến năm 2021, các địa phương phải cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các huyện, xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích và dân số.
Thủ tướng: Đưa Việt Nam vào nhóm 15 quốc gia phát triển nhất về nông nghiệp
Thủ tướng: Đưa Việt Nam vào nhóm 15 quốc gia phát triển nhất về nông nghiệp
Chính trịicon03/01/2019  
Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu dài hạn, ngành nông nghiệp phải phấn đấu trong 10 năm nữa, Việt Nam lọt vào nhóm 15 quốc gia có nền nông nghiệp phát triển nhất.
 
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận

HOẶC ĐĂNG NHẬP NHANH BẰNG TÀI KHOẢN