Sập giàn giáo, thấy xác nạn nhân từ nửa đêm, đến sáng mới bới ra được - VietNamNet