Hàng chục dân chơi nghiện ma tuý, lắc điên cuồng trong bar