'QH hẳn vẫn nhớ lần biểu quyết đường sắt cao tốc...' - VietNamNet