Trộm vào Việt Nam tha hồ cắm cờ trên đất trống - VietNamNet