- Nhận định tình hình kinh tế trong năm 2014 sẽ có sự phục hồi tích cực hơn so với năm 2013, song vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nên VNPT chỉ đưa ra những mục tiêu tài chính mang tính chắc chắn và thận trọng cho năm mới.

Cụ thể, theo ông Trần Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Tập đoàn thì mục tiêu tổng lợi nhuận năm 2014 sẽ chỉ là 9915 tỷ, tăng nhẹ 6,83% so với năm 2013 (9281 tỷ đồng). Tổng doanh thu là 120.883 tỷ so với con số 119.825 tỷ của năm 2013. Trong đó, doanh thu từ khách hàng phấn đấu tăng 10% so với năm 2013.

{keywords}

Lý giải cho sự thận trọng này, ông Hùng cho biết 2014 sẽ là năm mà VNPT chính thức hoạt động theo mô hình tổ chức SXKD mới được Chính phủ phê duyệt, hơn nữa thị trường viễn thông, công nghệ thông tin tiếp tục cạnh tranh gay gắt, cộng thêm sự xuất hiện của nhiều loại hình dịch vụ mới như OTT gây tổn thất doanh thu không nhỏ cho các mạng di động. Định hướng của Tập đoàn năm 2014, 2015 sẽ là tập trung nguồn lực vào những dịch vụ có khả năng sinh lời cao, khu vực đầu tư có hiệu quả; nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ; tối ưu hóa sử dụng các nguồn lực: lao động, chi phí, vốn đầu tư.

Bên cạnh việc tiết giản chi phí, năng cao hiệu quả kinh doanh thì một nhiệm vụ trọng tâm của VNPT trong năm nay sẽ là tổ chức triển khai Đề án tái cơ cấu Tập đoàn ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhanh chóng ổn định mô hình tổ chức SXKD và tâm lý cán bộ nhân viên. Kèm theo đó là việc xây dựng các cơ chế kinh tế mới, phù hợp với mô hình tái cơ cấu, đảm bảo sự phát triển đi lên của Tập đoàn.

Một số giải pháp đã được nêu ra như Triển khai đồng bộ các giải pháp kinh doanh dịch vụ di động, băng rộng cố định, dịch vụ giá trị gia tăng, dịch vụ nội dung và CNTT; ban hành các gói cước linh hoạt có tính cạnh tranh cao; Tập trung xúc tiến cung cấp dịch vụ đối với khách hàng là các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp lớn và Đẩy mạnh hợp tác kinh doanh quốc tế, xúc tiến, tìm kiếm cơ hội đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực CNTT. Hiện tại, VNPT mới đang đầu tư ra 3 nước là Lào, Campuchia và Myanmar, tuy nhiên mức độ đầu tư được chính ông Hùng thừa nhận là chưa tương xứng với quy mô và tiềm năng của Tập đoàn.

Mặc dù vậy, VNPT sẽ không đầu tư một cách ồ ạt. Quan điểm mới của Tập đoàn là chỉ thực hiện đầu tư theo nhu cầu của thị trường và sẽ giám sát chặt chẽ hiệu quả của các dự án, nhất là từ những đơn vị thành viên. Trong danh mục đầu tư sẽ ưu tiên cho các dịch vụ di động, băng rộng, CNTT, dịch vụ nội dung, giá trị gia tăng; tập trung phát triển các ứng dụng dành cho khách hàng doanh nghiệp và hộ gia đình. Việc tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh cũng là ưu tiên hàng đầu, khi VNPT sẽ tăng cường quản lý dòng tiền, duy trì kỷ luật tài chính, ông Hùng khẳng định.

Đồng thời, theo Đề án tái cơ cấu mới, Tập đoàn sẽ tiến hành phân cấp mạnh hơn cho các đơn vị thành viên, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị.

  • Trọng Cầm