vỡ òa

Cập nhập tin tức vỡ òa

Anh ơi em có bầu :))

Lần đầu tiên trong đời Tèo mới được nghe câu nói ấy. Cảm xúc như muốn vỡ òa