Võ Tường Kha

Cập nhập tin tức Võ Tường Kha

Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam bị kỷ luật cách chức trong Đảng

Giám đốc Bệnh viện Thể thao Việt Nam Võ Tường Kha bị kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Thể thao Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.