vòi nước

Cập nhập tin tức vòi nước

Tại sao bồn rửa mặt tại Anh lại vừa có vòi nóng, vừa có vòi lạnh?

Điều gì khiến cho họ không thể kết hợp cả hai vòi lại?