VOV BacSi24

Cập nhập tin tức VOV BacSi24

Hơn 7 triệu lượt tải app NCOVI, đạt 16,1 triệu bản khai y tế tự nguyện

 Đã có 7 triệu lượt tải và hơn 16,1 triệu bản khai y tế tự nguyện được gửi tới các cơ quan chức năng kể từ khi ứng dụng NCOVI được triển khai.