VPostcode

tin tức về VPostcode mới nhất

Vpostcode system provides exact addresses based on national databaseicon
FEATURE18/09/20200

Vpostcode system provides exact addresses based on national database

Post-forwarding and logistics services obviously need the new Vpostcode system, but other business fields such as electricity, water, gas, telecommunication and security services also need address databases with satellite navigation.

 
Giải bài toán tìm đường bằng VPostcodeicon

Giải bài toán tìm đường bằng VPostcode

Viễn thông
14/09/2020

Nền tảng mã địa chỉ bưu chính VPostcode là lời giải tối ưu cho bài toán tìm đường của nhiều nhân viên bưu chính, chuyển phát, giao nhận, logistics, đặc biệt là trong bối cảnh bùng nổ thương mại điện tử.

Nền tảng mã bưu chính Vpostcode có thể loại trừ dữ liệu giảicon

Nền tảng mã bưu chính Vpostcode có thể loại trừ dữ liệu giả

Thông tin & Truyền thông
20/05/2020

Nền tảng mã địa chỉ bưu chính VPostcode đem lại nhiều lợi ích cho rất nhiều ngành, lĩnh vực. Mọi người dân được khuyến khích chung tay làm giàu dữ liệu cho VPostcode. Những hệ thống kiểm tra chéo dữ liệu sẽ giúp loại trừ các dữ liệu giả.