VPostcode

Cập nhập tin tức VPostcode

Cần khuyến khích dịch vụ công sử dụng Vpostcode

Việc số hóa địa chỉ của người dân sẽ mở ra nhiều khả năng ứng dụng trong thực tế, đặc biệt liên quan đến việc định hướng xây dựng chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính. 

Vpostcode giải nhiều bài toán khó cho người dân và doanh nghiệp

Không chỉ riêng ngành bưu chính -chuyển phát, logistics cần có Vpostcode, mà nhiều ngành, lĩnh vực khác như cung ứng dịch vụ điện, nước, gas, viễn thông, dịch vụ an ninh... cũng đều rất cần cơ sở dữ liệu địa chỉ chính xác gắn với định vị vệ tinh.

Giải bài toán tìm đường bằng VPostcode

Nền tảng mã địa chỉ bưu chính VPostcode là lời giải tối ưu cho bài toán tìm đường của nhiều nhân viên bưu chính, chuyển phát, giao nhận, logistics, đặc biệt là trong bối cảnh bùng nổ thương mại điện tử.

Nền tảng mã bưu chính Vpostcode có thể loại trừ dữ liệu giả

Nền tảng mã địa chỉ bưu chính VPostcode đem lại nhiều lợi ích cho rất nhiều ngành, lĩnh vực. Mọi người dân được khuyến khích chung tay làm giàu dữ liệu cho VPostcode. Những hệ thống kiểm tra chéo dữ liệu sẽ giúp loại trừ các dữ liệu giả.