VR Guardian

Cập nhập tin tức VR Guardian

Thú vị với công cụ người chơi game thực tế ảo không bị đâm đầu vào tường

VR Guardian có tác dụng vạch ra một "khu vực an toàn" để người chơi tự do tung tăng quơ tay múa chân trong game thực tế ảo