VRMMOs Project

Cập nhập tin tức VRMMOs Project

(GameSao) - Mới đây IBM đã có kế hoạch để xây dựng một VRMMOs game thực sự được lấy ý tưởng từ SAO.