Danh mục các nhiệm vụ, dự án thực hiện năm 2021 vừa được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thông tin, trong Kế hoạch ứng dụng CNTT của Đài năm 2021 vừa được lãnh đạo cơ quan này ra quyết định phê duyệt.

Trong danh mục nêu trên, trong năm tới, bên cạnh dự án nâng cấp hệ thống an ninh mạng có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, VTV còn thực hiện 2 dự án khác là phát triển hạ tầng CNTT phục vụ sản xuất nội dung số, báo điện tử của Đài và triển khai nâng cấp các hệ thống ứng dụng phục vụ quản lý điều hành sản xuất với tổng mức đầu tư lần lượt là 30 tỷ đồng và 25 tỷ đồng.

{keywords}
Danh mục các nhiệm vụ, dự án thực hiện kế hoạch năm 2021 của VTV.

Kế hoạch ứng dụng CNTT của VTV năm 2021 hướng tới mục tiêu ứng dụng một cách toàn diện CNTT trong các hoạt động quản lý, điều hành tác nghiệp, sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình, sản xuất, phân phối nội dung số, tiến tới hoàn thiện cơ quan điện tử tại VTV.

Kế hoạch cũng nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng của VTV; nâng cao nhận thức, kiến thức về an toàn thông tin đối với công chức, viên chức, người lao động.

{keywords}
Theo kế hoạch, trong năm 2021, VTV sẽ đầu tư nâng cấp hệ thống an ninh, bảo mật đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin phục vụ quản lý điều hành tác nghiệp và sản xuất chương trình của Đài (Ảnh: VTV.vn)

Cũng tại kế hoạch mới phê duyệt, VTV còn đề ra các mục tiêu cụ thể cần đạt được trong năm 2021 về ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan, ứng dụng CNTT chuyên ngành và bảo đảm an toàn thông tin.

Theo đó, về ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan, VTV sẽ tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT đảm bảo đáp ứng 100% năng lực cho triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành và sản xuất tại Đài.

Đáp ứng 100% việc lưu chuyển văn bản nội bộ, liên thông với Chính phủ, bộ ngành. Các thông tin trao đổi, xử lý công việc qua mạng mọi nơi, mọi lúc và trên mọi thiết bị.

Đồng thời, triển khai các dịch vụ chứng thực điện tử và chữ ký số đảm bảo đáp ứng cho trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng, 100% các văn bản gửi qua Trục liên thông với Chính phủ và các bộ ngành được ký số.

Với ứng dụng CNTT chuyên ngành, mục tiêu của VTV trong năm tới là tiếp tục hoàn thiện và phát triển ứng dụng CNTT phục vụ công tác sản xuất, phát sóng chương trình.

Cụ thể như, xây dựng các hệ thống ứng dụng quản lý, điều hành, sản xuất, tạo môi trường làm việc cộng tác cho phóng viên, biên tập viên tại các đơn vị sản xuất nội dung, đảm bảo truyền tải quan điểm nhất quán của VTV, loại bỏ tình trạng lãng phí nguồn lực, gia tăng hiệu quả truyền thông.

Cùng với đó, hoàn thiện, đồng bộ các ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành sản xuất chương trình, quản lý  tài nguyên, hạ tầng sản xuất chung trong toàn Đài, xây dựng các hệ thống dự phòng cho lưu trữ và phát sóng; thực hiện quy trình IP-based khép kín cho toàn bộ các công đoạn sản xuất và phát sóng nhằm tăng cường công tác quản lý, góp phần giảm chi phí sản xuất.

Đối với việc đảm bảo an toàn thông tin, một mục tiêu cụ thể của VTV trong năm 2021 là tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng cho 100% cán bộ, viên chức người lao động.

Bên cạnh đó, thực hiện định kỳ các đợt diễn tập phương án đối phó, ứng cứu, xử lý sự cố đối với các hệ thống thông tin quan trọng tại các đơn vị trực thuộc; hoàn thiện xây dựng, thẩm định và phê duyệt hồ sơ phân loại cấp độ hệ thống an toàn thông tin theo Nghị định 85/2016 cho toàn bộ các hệ thống thông tin quan trọng của Đài…

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, trong kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2021, VTV cũng đã xác định 6 nhóm nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp sẽ được đơn vị này tập trung triển khai thời gian tới như: hoàn thiện môi trường pháp lý; phát triển hạ tầng kỹ thuật; phát triển các hệ thống nền tảng; phát triển các ứng dụng, dịch vụ; phát triển nguồn nhân lực; giải pháp tài chính; giải pháp tổ chức… 

Theo VTV, trong giai đoạn 2016 – 2020, cơ quan này đã và đang triển khai 6 dự án ứng dụng CNTT có tổng mức đầu tư hơn 310 tỷ đồng, bao gồm: xây dựng hạ tầng CNTT và thông tin liên lạc tòa nhà Trung tâm Truyền hình Việt Nam, đầu tư bổ sung hệ thống trao đổi dữ liệu tốc độ cao Đài Truyền hình Việt Nam, xây dựng hệ thống quản lý điều hành sản xuất – giai đoạn 1, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ nội dung số của VTV, xây dựng hệ thống quản lý điều hành điện tử của VTV, xây dựng hạ tầng CNTT phục vụ sản xuất đa nền tảng. Trong đó, xây dựng hệ thống quản lý điều hành điện tử của VTV và xây dựng hạ tầng CNTT phục vụ sản xuất đa nền tảng là 2 dự án đang triển khai, 4 dự án trên đều đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

M.T

Hơn 96% bộ, tỉnh đã bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp

Hơn 96% bộ, tỉnh đã bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp

Tính đến nay, đã có 80/83 bộ, ngành, địa phương trên cả nước triển khai đảm bảo an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp, đạt gần 96,4%. Tỷ lệ này dự kiến sẽ đạt 100% trong tháng 12/2020.