vụ cntt

Cập nhập tin tức vụ cntt

Bàn chuyện phủ sóng sản phẩm CNTT “Make in Vietnam”

Nhà nước nên xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường CNTT trong nước, đặc biệt chú ý đến việc khuyến khích sử dụng các sản phẩm, dịch vụ CNTT được tạo ra trong nước.