vụ FLC

Cập nhập tin tức vụ FLC

Bộ trưởng Tài chính cho biết các bộ ngành thống nhất sẽ không hình sự hóa các quan hệ kinh tế và những sự việc vừa qua là tiếng chuông cảnh tỉnh để thị trường quay trở lại hoạt động ổn định, đảm bảo việc kinh doanh lành mạnh.