vụ lợi

Cập nhập tin tức vụ lợi

Theo Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí, thực tế cán bộ vi phạm pháp luật không chỉ là tội phạm tham nhũng mà nhiều trường hợp là tội phạm kinh tế, chức vụ nhưng không có yếu tố vụ lợi.