Vũ Minh Giang

Cập nhập tin tức Vũ Minh Giang

Nay, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam là gì?

Nay, hạnh phúc của dân tộc VN là gì? Nếu không phải là dân chủ, giàu mạnh, công bằng và văn minh.

Sẽ cân đối nội dung chính trị khi dạy Lịch sử

Lãnh đạo ngành giáo dục và Hội Khoa học Lịch sử Việt |Nam nói gì về giáo dục Lịch sử từ câu chuyện học sinh ngộ nhận "Quang Trung - Nguyễn Huệ" là anh em, bạn chiến đấu?

Quang Trung - Nguyễn Huệ là anh em: Lỗi của ai?

Câu trả lời khiến người xem… ngã ngửa về sự tự tin của một cậu bé khi trả lời: “Con học trường Nguyễn Du, mà Nguyễn Du chính là ông Quang Trung”.

Văn hóa chính trị Việt Nam

Đối với người Việt, ngoài những chuẩn mực chung, một cá nhân hay một tổ chức muốn có uy tín chính trị phải thể hiện được lòng yêu nước cao độ, phải hòa đồng gần gũi với dân chúng.