- Liên quan đến việc nguyên Phó chánh thanh tra tỉnh Hậu Giang Lê Khả Đoàn “xin trẻ lại 3 tuổi”, Bộ Nội vụ cho biết đã trả lời tỉnh từ tháng 7/2015.

Như VietNamNet đã đưa tin, năm 2011 ông Lê Khả Đoàn đã đăng ký lại khai sinh khiến bản thân trẻ lại 3 tuổi (đổi năm sinh từ 1955 thành 1958). Nhưng tỉnh không đồng ý cho ông điều chỉnh lại hồ sơ công chức theo năm sinh mới và vẫn theo quy định cho ông nghỉ hưu vào 1/7/2015.

{keywords}

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn

Cho rằng việc bị cho nghỉ hưu là không công bằng, ông Lê Khả Đoàn kêu oan. Còn tỉnh Hậu Giang tuyên bố vẫn chờ Bộ Nội vụ cho ý kiến, nếu không sẽ không thể giải quyết trường hợp này.

Hôm nay, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định Bộ đã trả lời Hậu Giang về trường hợp ông Lê Khả Đoàn bằng hai văn bản hồi tháng 7/2015.

Cụ thể, trong công văn số 2996/BNV-CCVC gửi UBND tỉnh Hậu Giang ngày 10/7/2015, Bộ Nội vụ đã cho ý kiến trả lời công văn gửi ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh hỏi về việc điều chỉnh ngày, tháng, năm sinh (từ 30/6/1955 sang 28/5/1958) trong hồ sơ công chức của ông Lê Khả Đoàn.

{keywords}
Văn bản trả lời UBND tỉnh Hậu Giang do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn ký từ ngày 10/7/2015

Bộ Nội vụ dẫn khoản 3, điều 11 Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

Theo đó: "Trường hợp sửa chữa các dữ liệu thông tin trong hồ sơ công chức, hủy các tài liệu trong thành phần hồ sơ công chức phải được người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định thẩm tra, xác minh".

Cũng theo khoản 4 điều 11 thông tư này, "hồ sơ đề nghị thống nhất ý kiến giữa cơ quan quản lý công chức với Bộ Nội vụ về các trường hợp lập mới hồ sơ công chức khi hư hỏng, thất lạc và khi sửa chữa các dữ liệu thông tin trong hồ sơ gốc công chức gồm a) công văn đề nghị do người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan quản lý công chức ký và b) biên bản kết luận thẩm tra, xác minh đối với trường hợp hư hỏng, thất lạc và sửa chữa dữ liệu thông tin hồ sơ gốc công chức".

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị UBND Hậu Giang là nơi quản lý ông Lê Khả Đoàn ra quyết định thẩm tra, xác minh, có biên bản kết luận việc kiểm tra, xác minh này, sau đó có văn bản gửi kèm theo biên bản kết luận nói trên về Bộ Nội vụ để thống nhất.

Công văn này do chính Thứ trưởng Trần Anh Tuấn ký.

Một công văn khác ngày 15/7/2015 đã được gửi đến cá nhân ông Lê Khả Đoàn tại địa chỉ nhà riêng ở thành phố Cần Thơ.

{keywords}

Công văn ngày 15/7/2015 gửi cá nhân ông Lê Khả Đoàn

Công văn này trả lời đơn của ông Đoàn đề nghị Bộ xem xét, giải quyết cho tạm dừng thi hành quyết định cho ông nghỉ hưu của UBND tỉnh Hậu Giang, do chưa giải quyết được việc điều chỉnh ngày, tháng, năm sinh trong hồ sơ công chức.

Trong công văn thứ hai do Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Trung ký, Bộ thông báo cho ông Đoàn biết về công văn đã gửi UBND tỉnh Hậu Giang ngày 10/7/2015.

Trả lời câu hỏi của VietNamNet về sự "chờ đợi" của Hậu Giang, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn khẳng định: "Hai văn bản trên của Bộ Nội vụ đã nêu chính kiến hẳn hoi, rõ ràng".

Chung Hoàng