war inc battle one

Cập nhập tin tức war inc battle one

Game bắn súng War Inc. Battlezone đã được mua về Việt Nam

Trong War Inc. Battlezone, có 8 lớp nhân vật sử dụng hơn 130 loại vũ khí đa dạng từ súng hạng nặng tới súng ngắm cho Sniper.