Web5

Cập nhập tin tức Web5

Cựu CEO Twitter tạo ra Web5

Là người kịch liệt chỉ trích công nghệ Web3, Jack Dorsey, cựu CEO Twitter ra mắt dự án có tên Web5. Sau khi được giới thiệu, mô hình trở thành chủ đề chế giễu trên Internet.