webgame hot nhất

Cập nhập tin tức webgame hot nhất

Võ Lâm Truyền Kỳ II sang trang sử mới với Thập Đại Môn Phái

(GameSao.vn) - Minh Giáo sẽ chính thức xuất hiện trong thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II với võ công hiểm độc khôn lường. Liệu cục diện võ lâm sẽ thay đổi thế nào khi tồn tại Thập Đại Môn Phái trên giang hồ, hãy cùng chờ xem!

Võ Lâm Truyền Kỳ II ban bố Minh Giáo Lệnh hiệu triệu người chơi

(GameSao.vn) - Minh Giáo chuẩn bị ra mắt tại thế giới Võ Lâm Truyền Kỳ II, cần người tài giỏi ra giúp sức. Minh Giáo Lệnh được ban khắp toàn cõi giang hồ, sở hữu lệnh bài này trong tay thì con đường lên đỉnh Quang Minh sẽ đỡ phần chông gai khó nhọc.