WEPlay AniMajor

Cập nhập tin tức WEPlay AniMajor

Chung cuộc, Nigma và ViCi đi tiếp còn Secret cùng iG về nhà từ sớm.