Windows Lean

Cập nhập tin tức Windows Lean

Windows 10 Lean: Chỉ tốn 6,5GB ổ cứng, giảm gần 51.000 files, tốn 1,5GB RAM, vẫn chạy được ứng dụng Win32

Thông tin về một phiên bản Windows 10 giản lược dành cho các tablet giá rẻ đã xuất hiện từ cách đây gần 2 tuần, và ngay bây giờ bạn đã có thể tải về và cài đặt phiên bản Windows 10 này một cách dễ dàng.