wing up

Cập nhập tin tức wing up

Flappy Bird tiếp tục bị "lai giống" với Mario trong game Việt Wing Up

Wing Up là tựa game lai tạp giữa Flappy Bird và Mario của Nintendo.