World Of Tanks General

Cập nhập tin tức World Of Tanks General

World Of Tanks General đã xuất hiện trên iOS và trình duyệt PC

(GameSao) - World Of Tanks General là đứa con út của đại gia đình danh giá Wargaming, trò chơi đã chính thức ra mắt trên nền tảng iOS và trình duyệt PC.