world record

Cập nhập tin tức world record

Tổng hợp những kỷ lục Guinness kỳ lạ và độc đáo nhất trên thế giới

Nhiều người thậm chí đã làm những việc “điên rồ” để có thể ghi được tên mình vào sách kỷ lục Guinness dù chỉ một lần.