xạ thủ số 1 thế giới

Cập nhập tin tức xạ thủ số 1 thế giới

Hi im gosu bị trầm cảm nhưng không được gia đình cảm thông

Gosu đã có những chia sẻ xung quanh vụ việc của mình gần đây.