xăng dầu tăng giá mạnh

Cập nhập tin tức xăng dầu tăng giá mạnh

Xăng đến kỳ lên giá, tăng 600 đồng/lít?

Giá xăng có thể sẽ tăng 500-600 đồng/lít  vào chu kỳ điều chỉnh ngày mai do chênh lệch giữa giá xăng cơ sở và giá bán lẻ nội địa.

Ngày mai, xăng tăng giá mạnh?

Giá xăng có thể sẽ tăng 500-600 đồng/lít  vào chu kỳ điều chỉnh ngày mai do chênh lệch giữa giá xăng cơ sở và giá bán lẻ nội địa.