xấu xa

Cập nhập tin tức xấu xa

Game thủ là tập hợp của thói hư tật xấu trong xã hội

Có lẽ chỉ thiếu nghiện ngập hút chích là đủ bộ tệ nạn đang bị mọi người lên án.