Nhận định việc phát triển và ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước vẫn còn nhiều tồn tại, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh, rất cần phải xây dựng khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, cũng như khung kiến trúc CPĐT của các Bộ, ngành, địa phương và việc này cần phải được tiến hành ngay, "cấp thiết".

Phát biểu tại Hội nghị đào tạo, tập huấn về kiến trúc Chính phủ điện tử cho các Bộ, ngành sáng nay, 21/10, Thứ trưởng cho biết, việc phát triển và ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước thời gian qua đã được triển khai mạnh mẽ và đạt được những “kết quả đáng mừng”. 90% cán bộ công chức đã được trang bị máy tính phục vụ công việc hàng ngày, 100% cơ quan nhà nước được trang bị hệ thống văn bản quản lý điều hành, thư điện tử. Tất cả các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đều có Cổng Thông tin điện tử, hầu hết các cổng này đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2, một số đã cung cấp dịch vụ công ở mức độ 3 và mức độ 4.

{keywords}

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Hội nghị đào tạo, tập huấn về kiến trúc Chính phủ điện tử cho các Bộ, ngành sáng nay, 21/10

Tuy vậy, vẫn còn 4 tồn tại cần phải khắc phục trong tiến trình phát triển và ứng dụng CNTT, Thứ trưởng nhấn mạnh. Chẳng hạn như việc ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước vẫn mang tính nội bộ, thiếu tính kết nối, chia sẻ thông tin trên diện rộng. Dịch vụ công trực tuyến cung cấp cho người dân ở mức độ cao còn chưa nhiều, trong trường hợp được cung cấp ở mức độ 3 hoặc 4 thì cũng chưa thực sự hoàn thiện, người dân chưa thể tiếp cận dịch vụ công trực tuyến một cách dễ dàng. Việc xây dựng hệ thống thông tin quy mô lớn, cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử còn chậm. Đặc biệt là việc đầu tư cho CNTT còn chưa đồng bộ, còn chồng chéo giữa các Bộ, ngành, địa phương.

Chính vì vậy, việc xây dựng được một khung kiến trúc chung cho CPĐT là nhu cầu rất cấp thiết để khắc phục triệt để 4 tồn tại này.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, Bộ TT&TT đã ban hành văn bản số 1178 ngày 21/4/2015 về khung kiến trúc CPĐT Việt Nam phiên bản 1 và trước đó đã ban hành văn bản số 2384 ngày 28/7/2015 hướng dẫn mẫu đề cương xây dựng khung kiến trúc Chính phủ điện tử. Mới đây nhất, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết về Chính phủ điện tử.

Trong cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ chiều qua xung quanh việc ban hành Nghị quyết số 36a của Chính phủ về CPĐT, Phó Chủ nhiệm VPCP Lê Mạnh Hà cũng chia sẻ đây là lần đầu tiên Chính phủ ban hành một Nghị quyết về Chính phủ điện tử, với kỳ vọng nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước; đáp ứng, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; thúc đẩy cải cách hành chính; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

3 mục tiêu chủ yếu để xây dựng CPĐT là: Liên thông văn bản điện tử từ Chính phủ đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; 100% dịch vụ công được cung cấp qua mạng điện tử; Xây dựng Cổng dịch vụ công Quốc gia tại một địa chỉ duy nhất trên mạng điện tử.

Theo kế hoạch, đến cuối năm 2016, tất cả các dịch vụ công phải được cung cấp ở mức độ 3, mức độ 4.

  • T.C