Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến ngày 30/9, cả nước đã có 3.542 xã (39,7%) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 473 xã (5,3%) so với cuối năm 2017, dự kiến đến hết năm 2018 sẽ vượt mục tiêu 40% số xã đạt chuẩn.

Như vậy kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) đến hết tháng 9, bình quân cả nước đạt 14,33 tiêu chí/xã, tăng 0,15 tiêu chí so với cuối năm 2017; còn 80 xã dưới 5 tiêu chí, giảm 33 xã so với cuối năm 2017 , dự kiến đến hết năm 2018 còn dưới 60 xã, hoàn thành mục tiêu năm 2018.

Về số huyện đạt chuẩn NTM, có 55 đơn vị cấp huyện thuộc 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, tăng 12 đơn vị cấp huyện so với cuối năm 2017.

Với kết quả trên, chúng ta đã hoàn thành sớm và vượt mục tiêu của năm 2018 về số lượng đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM (mục tiêu là 54 đơn vị). Đồng thời vượt mục tiêu 9 tháng và sắp hoàn thành mục tiêu cả năm về tỉ lệ xã được công nhận đạt chuẩn NTM (mục tiêu cả năm là 39,8%). Chương trình xây dựng nông thôn mới đã "về đích" trước 3 tháng.

{keywords}
 

Bên cạnh những thành tựu đạt được thì kết quả xây dựng NTM còn một số hạn chế nhữ có sự chênh lệch giữa các vùng, miền, sự chuyển biến phát triển kinh tế khu vực nông thôn còn chậm, tỉ lệ lao động nông thôn qua đào tạo và năng suất lao động khu vực nông thôn đạt thấp…Bộ đề nghị các xã đạt chuẩn cần tiếp tục xây dựng nông thôn mới để nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với các xã đang phấn đấu đạt chuẩn, phải bảo đảm chất lượng, thực chất, không chạy theo thành tích. Đối với các xã khó khăn, cần tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu và thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, ưu tiên tập trung đầu tư ở cấp thôn, bản. Tập trung chỉ đạo 4 huyện thí điểm xây dựng mô hình huyện nông thôn mới kiểu mẫu, làm cơ sở đánh giá, đề xuất tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đặt mục tiêu, từ nay đến cuối năm, phấn đấu có thêm 30 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và tập trung nâng cao chất lượng từng tiêu chí NTM.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020”. Hoàn thành dự thảo sổ tay hướng dẫn thực hiện 2 Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM).

Tổ chức phát động cuộc thi báo chí viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn dành cho các nhà báo ASEAN năm 2018 với chủ đề “Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững”; phối hợp chuẩn bị tổ chức Hội thảo về “Xây dựng NTM bền vững nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai khu vực trung du miền núi phía Bắc và “Xây dựng NTM gắn với phát triển kinh tế du lịch”.

Minh Tuấn - Thu Trà