Kính thưa: - Đồng chí đại diện Ban Tổ chức Trung ương 

- Các đồng chí đại biểu, khách quý

- Các tập thể, cá nhân tiêu biểu và tất cả các đồng chí!

Hôm nay, trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về ẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" để đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; đồng thời, qua đó biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05.

Qua xem phóng sự, với những hình ảnh trực quan, sinh động, qua những điển hình tiêu biểu đã giao lưu, chia sẻ tại Hội nghị này, chúng ta thấy được cách thức triển khai, thực hiện Chị thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp rất đa dạng và phong phú, các hoạt động đã đi vào thực chất, có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống. Có thể khẳng định, Chỉ thị 05-CT/TW đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc. Các địa phương, đơn vị đều xác định việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là nhiệm vụ thường xuyên, dần trở thành nhu cầu tự thân của đảng viên, cán bộ và đông đảo quần chúng nhân dân. Nhận thức trong mỗi đảng viên và xã hội về tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng cao.

Qua đó, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từng bước được chuyển biến tích cực. Người đứng đầu địa phương, đơn vị thể hiện tốt tinh thần dân chủ, nêu gương, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. Cộng đồng xã hội trong Tỉnh thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ nhau làm kinh tế, cùng nhau giữ gìn an ninh - trật tự; phòng, chống các tệ nạn xã hội. Từ sự phong phú trong nội dung và hình thức thể hiện, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được ra đời, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần "Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước.

Thưa quý vị đại biểu và các đồng chí!

Ban thường vụ Tỉnh uỷ đánh giá cao các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Tỉnh đến cơ sở và nhân dân toàn Tỉnh đã tích cực thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ngày càng sâu rộng, đi vào nền nếp, với nhiều ý tưởng sáng tạo, bắt kịp xu thế phát triển hiện đại và phù hợp tình hình thực tế. Đặc biệt, trân trọng biểu dương, ghi nhận những đóng góp quan trọng và đầy ý nghĩa của 57 gương điển hình xuất sắc qua 5 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi điển hình về dự Hội nghị hôm nay thực sự là những bông hoa tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề, với nhiều lứa tuổi khác nhau. Nhưng đều có một điểm chung là đã có những nỗ lực phấn đấu, với những kết quả cụ thể trong cuộc sống hàng ngày, đem lại lợi ích không chỉ cho mình, cho gia đình mình, mà còn cho quê hương, xứ sở.

Trong khuôn khổ Hội nghị này, chúng ta được gặp gỡ 3 điển hình: Xã Tân Mỹ, đồng chí Nguyễn Danh Phong, bộ đội biên phòng - ông Thái Văn Miêu. Mỗi điển hình là một câu chuyện đẹp trong học và làm theo Bác. Chúng ta đã tạo nên một không gian "người tốt, việc tốt" với nhiều sắc màu rực rỡ. Đó là những nhà giáo tận tuỵ, sáng tạo trong giảng dạy, hết lòng vì học sinh thân yêu; là những cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang không ngại gian khổ, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, nỗ lực phòng chống dịch bệnh covid trên tuyến đầu biên giới; là những cán bộ gương mẫu, tâm huyết với sự nghiệp đổi mới, giàu đẹp của quê nhà; là những người dân cần cù, thông minh, sáng tạo nâng cao giá trị nông sản, tạo ra nhiều mô hình mới giúp cuộc sống người dân ngay càng ấm no; là những công nhân hằng ngày cần mẫn tìm tòi sáng kiến, mang lại giá trị mới; là những bác sĩ tận tình chữa bệnh cho người dân, quên mình trong trận chiến phòng chống covid-19; là những doanh nhân kiên trì, bền bỉ vượt khó, đưa doanh nghiệp phát triển, đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà; là những hội viên, đoàn viên, những người dân giàu lòng nhân ái không tiếc vật chất và tinh thần tham gia công tác xã hội, từ thiện, hoạt động vì cộng đồng trong việc xây dựng cầu, đường nông thôn, chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ nhiều mảnh đời bất hạnh, nhiều gia đình gặp khó khăn thoát khỏi hoạn nạn. Mỗi tập thể, mỗi cá nhân, qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã không chỉ tự hoàn thiện mình, mà còn góp sức để xây dựng nên nền văn hoá và con người Đồng Tháp - Đất Sen hồng nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Thưa quý đại biểu và các đồng chí!

Bên cạnh những thành quả đạt được trong 5 năm quá, chúng ta cũng nghiệm túc nhìn nhận những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh nhà. Đó là những nội dung, vấn đề mà Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, các cấp uỷ đảng, hệ thống chính trị tỉnh Đồng Tháp cần tập trung khắc phục. Đồng thời, trên cơ sở những thành công, những đều cần lưu lý, bài học kinh nghệm, để tiếp tục triển khai hiệu quả hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội trong Tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, các cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ, cũng như các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo rà soát việc thực hiện và hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm, phù hợp với đặc điểm của từng chi bộ, địa phương, đơn vị mình. Đổi mới phương thức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cáo trách nhiệm, vai trò của từng tập thể, cá nhân trong học tạp, thảo luận các chuyên đề. Từ đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng nền văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Thứ hai, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, cũng như nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, lựa chọn những đột phá, trọng tâm để tập trung thực hiện, kịp thời giải quyết những bức xúc của nhân dân, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền để phục vụ người dân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, xây dựng chính quyền thân thiện, kiến tạo, phục vụ nhân dân. Phải kiên trì và kiên quyết triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo phương châm "trên trước, dưới sau", "trong trước, ngoài sau", kết hợp chặt chẽ giữa "xây và chống"; lấy "xây để chống". Xem việc thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW là góp phần quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Thứ ba, thường xuyên xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu để cổ vũ, động viên nhiều người tích cực làm theo, "lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau, đây là cách làm hiệu quả để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, xã hội mới, tốt đẹp, văn minh". Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương "người tốt, việc tốt" với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo sự lan toả trong xã hội; các cơ quan báo chí chú trọng nâng chất các chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, cách làm hình thức trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Thực hiện cơ chế giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về những điều đảng viên không được làm. Định kỳ, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện gắn với biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Thứ năm, Tiếp tục đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là vào dịp bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước, địa phương.

Thưa quý vị đại biểu và các đồng chí!

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một quá trình lâu dài, phải rèn luyện thường xuyên, tu dưỡng suốt đời, nhất là đối với người đảng viên, bởi "Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời rơi xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài, càng sáng, vàng càng luyện, càng trong". Do đó, đòi hỏi các cấp uỷ, tổ chức đảng triển khai thực hiện một cách kiên trì, thường xuyên, trở thành nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị và trong nếp sống, sinh hoạt hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tin rằng, với sự nỗ lực quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Đồng Tháp trong thời gian tới sẽ đạt được nhiều kết quả vượt bậc, tạo sức lan toả sâu rộng trong đời sống xã hội.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực tiễn cuộc sống, đem hết tài năng, sức lực, ý chí khát vọng xây dựng quê hương Sen hồng Đồng Tháp ngày càng giàu đẹp, phát triển.

Kính chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công.

Trân trọng cảm ơn!