xây dựng tinh thần đồng đội

Cập nhập tin tức xây dựng tinh thần đồng đội

Cuộc thi toán đồng đội kỳ lạ của New Zealand

Trong cuộc thi, sẽ có một thành viên chuyên chịu trách nhiệm “chạy”. Đôi khi, chiến thắng cũng sẽ do thí sinh này quyết định.

 

Xem lính Trung Quốc tập bắn táo trên đầu đồng đội

Các binh sĩ thuộc Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tập bắn những trái táo trên đầu các đồng đội mình trong một buổi thao dượt.