xảy ra

Cập nhập tin tức xảy ra

Điều gì xảy ra nếu một lỗ đen bằng đồng xu trong túi bạn?

Hãy đặt trường hợp nếu đồng xu trong túi bạn bỗng dưng biến thành lỗ đen thì chuyện gì sẽ xảy ra. Sẽ có hai trường hợp khác nhau.

Đâm người tình 11 nhát rồi tự tử

Hai người yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cản, nên thanh niên cầm dao đâm bạn gái hơn 10 nhát rồi tự tử.