Xbox 360 dung san xuat

Cập nhập tin tức Xbox 360 dung san xuat

Tạm biệt nhé, Xbox 360!

(GameSao) - Sau 10 năm ra mắt, máy chơi game thế hệ thứ bảy Xbox 360 của Microsoft chính thức dừng sản xuất.